Eva Flyborgs Blogg

Göteborgare, liberal, fd riksdagsledamot

Londonrapport

Det finns ju ställen i världen där man genast känner sig som hemma, olika för alla personer. Det finns några sådana ställen för mig i världen, men allra mest hemmakänsla – fast borta är London. Trevligare människor får man leta efter. OK, det skulle vara Irländarna då.

Nåväl, nu är jag i London, en kombinerad språkresa, den första under åren i Riksdagen faktiskt, och för ett möte med LibDems i London för närmare samarbete under vår egen kampanj senare i höst. Jag var ju själv valarbetare för Liberaldemokraterna tillsammans med personal från riksdagskansliet. Och ja, min kandidat återvaldes med 1500 rösters marginal…  🙂  Vore roligt om någon av dem ville komma över och ge oss ett liknande hantag i höst.

Men ingen resa utan lite egen underrättelseverksamhet – ja ok shopping. Och en stilla stund vid Carnaby Street med en dubbel espresso och en stor cappuchino. Mums. 

Kom till London just när värmen satte in, kokhett på hotellet och på stan + 31 grader i dag, varmare i morgon.  Ja, fryser man inte häcken av sig på vintern så kokas man levande på sommaren – på hotellrummet som glatt följer yttertemperaturens skiftningar. Ja våra grannar engelsmännen behöver onekligen en hel del energi, koldioxidfri sådan, och det snabbt. De eldar som bekant med mycket kol och gas, inte särskilt bra för miljön eller plånboken. Eller oberoendet, glöm inte de uteblivna ryska gasleveranserna. Så i England gjorde men det enda rätta, undersökte alternativen för ny energi och bestämde sig för att bygga ny kärnkraft. 25 stycken faktiskt.

Way to go Britons!

2010/06/27 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vi leder Sverige mot grönare tider

Alliansen utmanar de rödgröna med goda resultat i ryggen och med tydliga förslag för vad en röst på alliansen betyder för luften, haven, sjöarna, skogen, växterna, djuren – ja allt det som omfattas av en modern miljöpolitik, skriver vi på GP Debatt 21/6 2010. På bilden presenterar vi vår gemensamma rapport vid en välbesökt presskonferens i Stockholm.

Nedan presenterar vi i en artikel på GP debatt vad vi vill göra framöver.

Vi vill leda Sverige in i den gröna ekonomin

Oljekatastrofen vid BP:s rigg i Mexikanska golfen visar att ett samhälle byggt på olja och fossil energi utgör ett hot mot vår planets långsiktiga överlevnad. Klimatet, att värna den biologiska mångfalden och ett hållbart energisystem är också avgörande för framtiden. Alliansen utmanar de rödgröna med goda resultat i ryggen och med tydliga förslag för vad en röst på alliansen betyder för luften, haven, sjöarna, skogen, växterna, djuren – ja allt det som omfattas av en modern miljöpolitik. Vi är beredda att leda marschen in i den gröna ekonomin.  Alliansen har höjt miljöbudgeten från 15 till 20 miljarder kronor under mandatperioden, satt fart på den förnybara energin, skyddat mer skog än någon annan regering och gjort Sverige till ledande på att minska klimatskadliga utsläpp.  Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat lägger i dag fram sin rapport inför valet. Vi vill särskilt peka ut tre områden: Klimat, energi och biologisk mångfald.

 Inga nettoutsläpp 2050

När alliansen 2006 tog över efter de rödgröna var målet för att minska de svenska klimatutsläppen förfärande lågt, 4 procent till 2012. Vi har höjt det till 40 procent fram till 2020 och redovisat punkt för punkt hur det ska ske. Mot detta står att de rödgröna saknar täckning för 90 procent av sitt klimatlöfte.

 Alliansen säger: Sverige ska gå före, men 99,8 procent av klimatutsläppen sker utanför Sverige. Därför lägger vi fokus på utsläppen både i Sverige och utomlands. Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige.  Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020. Energieffektiviteten i transportsystemet ska stegvis öka och fossilberoendet ska brytas och därmed minska klimatpåverkan. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det storsatsas på energieffektivisering.

 Överskott av klimatsmart el

Alliansen har genom klimat- och energiuppgörelsen 2009 och senast förra veckans riksdagsbeslut om kärnkraften lagt grunden för en ökad klimatsmart elproduktion i Sverige. Risken för elbrist och import av klimatförstörande kolkraft från kontinenten ersätts av växande överskott av förnybar el.  Mot detta står de rödgrönas besked. Nej till en politik för elöverskott som kan exporteras. Nej till kablar som gör att svensk fossilfri el kan ersätta kolel i Polen och Tyskland. Dessutom läggs en förlamande hand över investeringarna i förnybar el, sedan Peter Eriksson tagit avstånd från systemet med elcertifikat.

Facit med alliansregeringen: Vindkraften växer rekordartat, en tredubbling under mandatperioden. El från bioenergi likaså. Sverige kommer med alliansens politik att få ett överskott av klimatsmart el. Enligt Energimyndigheten bedöms detta till över 20 TWh 2020. Då är inte de höjda ambitionerna i elcertifikatsystemet medräknade.  Alliansarbetsgruppen föreslår bland annat: Öka exporten av klimatsmart el, för att ersätta kolel i Europa, stärkt överföringskapaciteten i Sverige och till Europa, timmätning av el även för hushållskunder.

Hållbara ekosystem

Biologisk mångfald är tillsammans med klimatfrågan vår stora miljöutmaning. FN:s globala studie ”Millennium Ecosystem Assessment” från 2005 visar att den biologiska mångfalden utarmas 100 till 1000 gånger snabbare i dag än för 50 år sedan.  Regeringen har storsatsat på naturvården. Från sex miljarder förra mandatperioden till 7,5 miljarder kronor nu. Vi har flerdubblat skyddet av naturskog, genom att i första hand använda statens skog i stället för att tvinga av små skogsägare mark. Över två tredjedelar av resurserna för landsbygdsprogrammet går till miljöinsatser.  Alliansarbetsgruppen föreslår bland annat: Sverige ska vara pådrivande för skydd och ett hållbart brukande av skogar över hela världen. Skövlingen av tropiska regnskogar måste halveras till 2020, och upphöra till 2030. Komet-programmet, som har initierats i fem län ska steg för steg utvecklas till att omfatta hela landet. Att ytterligare värdefulla områden med hög kvalitet ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl.

 Här har vi nämnt tre centrala områden. Vi tvekar inte en sekund om att alliansregeringens politik är den rätta för ett hållbart Sverige.

 Andreas Carlgren (C) Sofia Arkelsten (M) Eva Flyborg (FP) Liza-Maria Norlin (KD)                 Alliansens arbetsgrupp för miljö och klimat

Avslutar dagens skriverier med en bild på det stolta fartyget Götheborg när hon lägger ut från Stockholm och åter sätter kurs mot Göteborg. Hon fick bara skjuta 8 kanonskott vid avfärden, men då kan de ju avlossa dubbel salva vid hemkomsten igen. Känns bra att ha Götheborg hemma i Göteborg snart igen. Välkomna hem!

2010/06/22 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

The Royal Swedish Wedding – a love story

  Hade förmånen att vara inbjuden till festkonserten till Kronprinsessan Victoria och Daniels ära i fredags kväll. Det var en härlig sommarkväll och en otroligt fin föreställning med ett riktigt toppenprogram!!! Absolut världsklass på allting och en sådan känsla av kärlek mellan Kronprinsessan och hennes blivande make och prins. Ett minne för livet faktiskt. Såg bröllopet dagen efter i TV som de flesta andra, och visst var det fint? Talen på bröllopsmiddagen efteråt var mycket bra, med prins Daniels talsom det absolut bästa av dem alla. Vilken kille! Och som Magnus Uggla sjöng på festkonserten – Victoria – värsta grymma tjejen! 

I fotot här nedan har jag nöjet att eskortera Victoria in till Lottornas 80-års jubiléum för några år sedan. Kronprinsessan är sedan dess Lottornas högsta beskyddare och en både kunnig och intresserad sådan. Vi är mycket stolta över vår Kronprinsessas intresse för Lottorna som organisation och enligt min mening är Lottorna Sveriges mest spännande, givande och kompetenta kvinnliga nätverk. En Kronprinsessa i tiden alltså. 

Nu är det söndag och jag väntar ut regnet och läser handlingar under tiden. Till Stockholm senare i eftermiddag, presskonferens i morgon 10.30 med Carlgren och resten av Alliansens arbetsgrupp för miljö/klimat och energi. En riktigt bra rapport med rejäla ställningstaganden från Alliansen. Lite har läckt ut innan, tex min intervju i Rapport om satsningen på utbildning och forskning inom det kärntekniska området, framför allt inriktat på säkerhet och nästa generationens kärnkraft. Brs jobbat av Alliansen och ett bevis på att vi klarar av att jämka oss samman trots lite olika utgångslägen. Fortsättning följer i morgon bitti (måndag 21/6 2010). Rapporten kan du ladda ned fr.o.m måndag 21/6  kl. 12.00 på min hemsida www.evaflyborg.se .

Ett hjärtligt GRATTIS till vårt nya Kronprinsesspar Victoria och Daniel – ni är nu båda är en del av Sveriges framtid. Det ser ljust ut för Sverige!

2010/06/20 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Kärnkraftsförbudet äntligen borta!

 
 

Alliansen förslag att tillåta nybyggnation av upp till tio moderna kärnreaktorer har under torsdagskvällen godkänts av riksdagen.  I och med beslutet öppnas det upp för att ersätta dagens åldrande reaktorer med nya.  Genom mer kärnkraft tar vi ett steg mot att bli oberoende av den förorenande oljan. Problemen med oljeberoende har aktualiserats i och med oljekatastrofen i den mexikanska golfen. En säkrad energitillgång skapar trygghet för företag och anställda samtidigt som industrin nu vågar investera långsiktigt. 

Länder som USA och Storbritannien under ledning av Barack Obama och David Cameron har redan lagt om sin energimix i riktning mot den rena och moderna kärnkraften. Vid mitt besök i julas i England och kärnkraftsindustrin där framgick det med all önskvärd tydlighet att Storbritanniens storsatsning på ny kärnkraft baserats på det enorma behov av koldioxidfri energi som landet nu står inför. Och till överkomliga priser som gör att det inte skapas nya ”elfattiga” i landet.
 

Den här frågan har debatterats fram och tillbaka i Sverige i över trettio år. Vi i Alliansen har nu nått en lösning som är bra för Sverige, för jobben och för miljön.  Tänk att 2 röster kan betyda så mycket. 174 ja mot 172 nej. En liten skillnad i Riksdagen men en stor skillnad för Sverige! 

Oppositionen talar redan om att detta nu skall bli en av de viktigaste valfrågorna i höst. Gärna för mig – då har vi en fantastisk Alliansseger den 19 september att se fram emot.

 

 

 

2010/06/18 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Mailbombning i Riksdagen

   Riksdagen utsätts just nu för sk mailbombning. Det innebär att tiotusentals människor skickar samma mail till oss i Riksdagen för att de vill påverka morgondagens omröstning om kärnkraften.  De som gör detta glömmer dock några saker;  det finns inte en riksdagsledamot som inte störs av denna mailbombning, viktiga saker kommer bort eller åker med i den ständiga rensningen som måste ske.  Jag vågar sätta en slant på att inte en enda ledamot ändrar sin övertygelse i denna viktiga fråga på grund av att man får sin brevlåda mailbombad. Snarare tvärt om.  Men det kanske de inte tänkte på. Jag skall med fast hand, rosiga kinder och klar blick trycka på ja-knappen vid torsdagens votering – för Sverige, för jobben och för miljön.

Min plånbok kom dessvärre bort under några timmar i går, men en toppenkille till taxiförare ifrån Taxi Stockholm spårade mig och kom och lämnade in den med allt kvar i. En sådan hedersknyffel! Jag fick aldrig hans namn, men en liten pyttebelöning kunde jag i alla fall ge denne nye svensk. Enda problemet var att jag var snabb som blixten och spärrade alla kort… det kommer att ta minst en vecka innan allt är tillbaka i normala hjulspår igen tyvärr. Men bättre det än att agera för sent.

Gud vare tack för kontanter…och Taxi Stockholm.

2010/06/16 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Raindrops keep falling on my head..

Visst är det mysigt när det regnar ute och man sitter torr och varm inomhus, gärna med en sprakande brasa och en stor mugg thé? Just nu avnjuter jag dettta. Fast det har precis slutat regna och älvorna dansar så vackert på sjön. Mystiskt ringlar sig dimman som i dans över vattenytan. Bryts bara av krusningarna från de Kanadagäss som man inte ser, men anar att de finns längre in i dimman. Kanske finns där en hel värld som bara kan nås genom tro, fantasi, eller varför inte magi?  Det kanske är samma sak förresten.

På tal om magi så säger mitt horoskop mig att något omvälvande och fantastiskt skall hända mig den 26 juni i år. Jag undrar vad det kan vara. Eftersom jag då kommer att befinna mig i London, så blir man ju genast nyfiken. Jag säger väl som Forrrest (gump):  ”My momma says that life is like a box of chokolats, you never know what youre gonna get”.  How true.

På tal om älvorna igen så skrev jag en liten låt när jag var 16 år som hette Trollmors visa och som började just med raderna ” Älvorna dansar alltid i gryningen..” En riktigt fin liten visa om kamratskap och att acceptera den man är, trots en luden svans och stora fötter. Inte så dum faktiskt. Bättre än den om räven som blev vegetarian i alla fall, fast den är roligare. Kanske skall ta och slå något litet skivbolag en signal och se om man kan göra något av det?   Ha! INGEN annan i valrörelsen kommer att ha en egen kampanjsång om ett trolll som dansar och en räv som blir vegetarian!!  

OK ok, den kanske inte blir en listetta som Beatles med alla sina superhits, men i alla fall. Och även den längsta marsch måste ju börja med ett litet steg. 

You never know, you never know..

2010/06/14 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Den blomstertid nu kommer…

Fredagen den 10 juni 2010, skolavslutning för sonen. Mellanstadiet är slut, till hösten väntar 7:an och högstadiet. För ett ögonblick kommer jag ihåg min första dag i högstadiet och klass 7d på Buråsskolan i Göteborg. Magistern var gammal men jovialisk och vi var väl en av de sista klassaerna som reste sig upp när det kom in en lärare i klassrummet. Jag kommer så väl ihåg hur lärarna stannade upp med något drömmande i blicken när hela klassen reste sig upp och väntade tills vi fått en signal att sätta oss igen. Men jag skall säga er, detta var inte uttryck för någon elitskola eller kadaverdisciplin, vi gjorde det av respekt och kärlek till de lärare som utbildat, fostrat och lärt oss allt de kunde och lite till.

De lärare som jag minns med särskild värme och tillgivenhet är min lågstadielärare Anna Borg Olsén och min mellanstadielärare Egon Ronnheden. Båda dessa var av den gamla stammen – oerhört kunniga och med en egen  pondus som ingen ifrågasatte. Egon kunde plötsligt under en mattelektion utbrista i sång, pianospel, fiolspel, allsång eller ett ”nej, nu är detta för tråkigt, vi går ut och spelar fotboll i stället!” Och inte blev fröken Anna sur ens när jag brände hål i bänken i 3:e klass med en rökelse. .. (lång historia, tar den en annan gång). Annas experiment med terrarier i klassrummet slutade plötsligt när vi kom en morgon och hela skolan var fylld av djur som rymt under natten..  Alla klasser jagade syrsor hela den dagen. 🙂

Det finns många duktiga, engagerade och kunniga lärare idag, men de har en tuffare miljö att jobba i. Kepsar, ipods, mobiler, energidrycker som speedar eleverna och FB, ja allt detta och mycket mer tar kraft och energi ifrån såväl lärare som elever. Och ger mindre över till det egentliga lärandet.  Så att tala om ”kadaverdisciplin” är fel, men att kräva arbetsro är rätt, både för elever och lärare.

Problemet som få talar om är att det finns en krass verklighet bortom miljöpartiets och vänsterns flummiga skola. Den verkligheten heter konkurrens och den tar inga fångar. Obevekligt, obönhörligt, omärkligt kommer våra jobb att försvinna ifrån Sverige i takt med att vår kunskapsnivå gentemot andra försvagas. Indien och Kina stormar fram på vissa områden. Men på utbildningssidan är det nästan värre – det går inte lika fort men siktet är inställt och man arbetar oerhört målmedvetet med att höja befolkningens utbildningsnivå och låter de mest begåvade gå före. Om eller när de tar sig förbi oss, då återstår låglöneproduktion för Sverige. Som Kina var förr. Eller så röstar man på Folkpartiet och Alliansen så att vår kompetenta Utbildningsminister Jan Björklund får fortsätta sitt arbete med att stärka skolan och utbildningen, ge lärare och rektorer rätt att ta itu med störande elever, återinföra specialpedagogerna för att hjälpa dem som behöver mer hjälp eller mer tid, satsa på specialklasser för dem som har särskild begåvning att utveckla, inför betyg från 6:e klass så att man tydligt får reda på var man står för både elever och föräldrar, lärlingsutbildning för dem som är lika bra men inte vill ägna sig åt akademiska studier. Och mycket mycket mer.

Vänsteroppositionens svar är; inga läxor, inga betyg och ingen hemsk konkurrens här hemma i Sverige. 

Skojar dom?  

2010/06/11 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Bankernas agerande hotar integriteten

Debatt Göteborgs Posten:

Bankerna hotar integriteten

Bankerna går inte i takt med konsumenterna. De allra flesta av oss vill kunna använda både kort och kontanter, beroende på situationen. Men bankerna försöker på olika sätt styra in oss på att använda kort. Därför vill bankerna minska antalet uttagsautomater vilket kommer att försvåra vardagen för de flesta av oss. Visst blir det många fördelar för bankerna om de ”slipper” kontanhanteringen och visst tjänar de mer pengar då, men är det bra för oss konsumenter? Allt vi gör lämnar elektroniska spår efter oss som registreras, kan sammanställas och användas. Ärligt talat så känns FRA och IPRED som ganska marginella ingrepp i integriteten i jämförelse med detta. Var finns integritetskämparna nu? Det finns gott om plats på barrikaden.

Det finns många invändningar mot det kontantlösa samhället, det framkom tydligt vid det seminarium som jag nyligen ordnade i Riksdagen. Demoskop har gjort en stor opinionsundersökning med 1666 tillfrågade. 75% av konsumenterna använder kontanter flera gånger i veckan. 80% vill kunna betala såväl med kort som med kontanter. Detta märktes tydligt på seminariet. För de hemlösa och en rad andra ideella organisationer som lever på lösnummerförsäljning och insamlingar är dagens situation ett stort och växande problem. En annan grupp är de synskadade. När de handlar med kontanter kan de känna hur mycket de lämnar ifrån sig. Kortbetalningar gör att de inte har en chans att kolla vilket belopp de godkänner vid ett köp, de tvingas att lita på försäljaren. Därför vill många synskadade använda kontanter, men utvecklingen bromsas av bankerna. Motsvarande gäller för många äldre, som också representerades vid seminariet – av PRO.

En företrädare för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, varnade också för att betalsystem med kort bygger upp en ökande sårbarhet i samhället. Samma sak som jag har försökt att lyfta fram under många år. Vid ett strömavbrott eller IT-problem kan viktiga verksamheter helt lamslås. Dessutom finns stora problem med kortsäkerhet. I vissa fall görs i praktiken ingen kontroll alls av kortinnehavare, t ex biljettautomater mm. Också vid vanliga inköp med betalkort är säkerheten ibland mycket dålig, det gäller även nya kort med de s.k. ”säkra” chipen. Jag vet också att många överskuldsatta är oroliga över utvecklingen med styrningen mot kort. Det finns en stor fara i att utgifterna som betalas med kontokortet inte vare sig syns eller känns i plånboken.

Frågan om hur vi ska betala handlar till stor del om valfrihet och integritet. Det är inte bankerna som ska styra oss, därför är dagens ensidiga satsning fel. Jag betalar själv ofta med kort men ibland också med kontanter. Många mindre affärer och kaféer tar inte kort alls. Våra inköp kan inte heller registreras på samma sätt som när vi betalar med kort. Vi vet att butikskedjor bearbetar våra inköp och vi vet också att många känner olust inför denna kartläggning. Den egna sfären, integriteten, är viktig. I förlängningen innebär utvecklingen att ett fåtal kortföretag vet i stort sett allt om våra liv. Personligen tycker jag väldigt illa om just detta, jag vill försvara min personliga sfär. Jag kan tycka att det är lite märkligt att integritetsaspekten inte har kommit upp i debatten alls tidigare, eftersom detta är en fråga som jag anser är större än både FRA och IPRED tillsammans. Och till skillnad från FRA-frågan, så finns här inget överordnat samhällsintresse att värna, bara bankernas vinster.

Det är också värt att notera att bankerna mörkar om hur mycket de – och i slutänden bankkunderna, betalar för de ökandekortbedrägerierna. Sedan början av 2000-talet har kortbedrägerierna vuxit med nästan 250 procent. Vid seminariet presenterades en rapport som visar att kortfusket i Sverige kostar 1,5 miljarder kronor per år, kostnader som bankerna håller hemliga. Och som de i slutänden bollar över till oss kunder. Intrycket blir att bankerna har gjort en kalkyl. Vinsterna på betalkort är så enorma, det är kortavgifter och procent på alla inköp som sammantaget ger bankerna mycket goda vinster, att de hitintills har varit beredda på en del förluster genom exempelvis bedrägerier. Jag drar en viktig slutsats från mitt seminarie i Riksdagen: låt konsumenterna välja, försämra inte tillgången till kontanter, ta inte bort uttagsautomaterna. Bankerna ska inte i tysthet styra samhällsutvecklingen i en riktning som vi inte vill ha. Jag vet att bankernas makt är mycket stor – men demokratin och folkviljan är faktiskt större.  Och viktigare.

Eva Flyborg (FP)

Riksdagsledamot Göteborg

 

2010/06/09 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nationaldagen!

Nationaldagsfirande idag, men dessutom Svenska flaggans dag. 

Det verkar ju som om vi svenskar äntligen har lärt oss att fira vår egen nationaldag ordentligt. I Slottskogen idag var det säkert mellan 60-80.000 glada Göteborgare som firade nationaldagen. Symfonikerna spelade av hjärtans lust, mycket vackert. Fina ceremonier för nya svenskar och vacker fanborg med utdelning av nya fanor.

Och så inte minst glada Folkpartister som passade på att kampanja. Hela Slottskogen badade i glada Folkpartiballonger och broschyrer med blåklintar. Kort sagt en härlig dag i liberalismens tjänst!

2010/06/06 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Upprop för Dawitt Isaak

Lördagens aktiviteter inkluderade att tala vid invigningen av den nya och upprustade Domkyrkoplanen, i ett upprop för Dawitt Isaak. Träffade hans bror efteråt och kan konstatera att de är mycket oroliga för Dawitts liv. Idag förekom ingen partitillhörighet, vi har alla samma strävan att få hem honom.

Det vi kan göra är att aldrig tystna, aldrig ge upp. 

I bilden talar Eva Flyborg (fp) tillsammans med Cecilia Magnusson och Hans Linde, båda riksdagledamöter för (m) resp (v).

2010/06/06 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Lämna en kommentar

%d bloggare gillar detta: