Eva Flyborgs Blogg

Göteborgare, liberal, fd riksdagsledamot

Vi leder Sverige mot grönare tider

Alliansen utmanar de rödgröna med goda resultat i ryggen och med tydliga förslag för vad en röst på alliansen betyder för luften, haven, sjöarna, skogen, växterna, djuren – ja allt det som omfattas av en modern miljöpolitik, skriver vi på GP Debatt 21/6 2010. På bilden presenterar vi vår gemensamma rapport vid en välbesökt presskonferens i Stockholm.

Nedan presenterar vi i en artikel på GP debatt vad vi vill göra framöver.

Vi vill leda Sverige in i den gröna ekonomin

Oljekatastrofen vid BP:s rigg i Mexikanska golfen visar att ett samhälle byggt på olja och fossil energi utgör ett hot mot vår planets långsiktiga överlevnad. Klimatet, att värna den biologiska mångfalden och ett hållbart energisystem är också avgörande för framtiden. Alliansen utmanar de rödgröna med goda resultat i ryggen och med tydliga förslag för vad en röst på alliansen betyder för luften, haven, sjöarna, skogen, växterna, djuren – ja allt det som omfattas av en modern miljöpolitik. Vi är beredda att leda marschen in i den gröna ekonomin.  Alliansen har höjt miljöbudgeten från 15 till 20 miljarder kronor under mandatperioden, satt fart på den förnybara energin, skyddat mer skog än någon annan regering och gjort Sverige till ledande på att minska klimatskadliga utsläpp.  Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat lägger i dag fram sin rapport inför valet. Vi vill särskilt peka ut tre områden: Klimat, energi och biologisk mångfald.

 Inga nettoutsläpp 2050

När alliansen 2006 tog över efter de rödgröna var målet för att minska de svenska klimatutsläppen förfärande lågt, 4 procent till 2012. Vi har höjt det till 40 procent fram till 2020 och redovisat punkt för punkt hur det ska ske. Mot detta står att de rödgröna saknar täckning för 90 procent av sitt klimatlöfte.

 Alliansen säger: Sverige ska gå före, men 99,8 procent av klimatutsläppen sker utanför Sverige. Därför lägger vi fokus på utsläppen både i Sverige och utomlands. Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige.  Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020. Energieffektiviteten i transportsystemet ska stegvis öka och fossilberoendet ska brytas och därmed minska klimatpåverkan. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det storsatsas på energieffektivisering.

 Överskott av klimatsmart el

Alliansen har genom klimat- och energiuppgörelsen 2009 och senast förra veckans riksdagsbeslut om kärnkraften lagt grunden för en ökad klimatsmart elproduktion i Sverige. Risken för elbrist och import av klimatförstörande kolkraft från kontinenten ersätts av växande överskott av förnybar el.  Mot detta står de rödgrönas besked. Nej till en politik för elöverskott som kan exporteras. Nej till kablar som gör att svensk fossilfri el kan ersätta kolel i Polen och Tyskland. Dessutom läggs en förlamande hand över investeringarna i förnybar el, sedan Peter Eriksson tagit avstånd från systemet med elcertifikat.

Facit med alliansregeringen: Vindkraften växer rekordartat, en tredubbling under mandatperioden. El från bioenergi likaså. Sverige kommer med alliansens politik att få ett överskott av klimatsmart el. Enligt Energimyndigheten bedöms detta till över 20 TWh 2020. Då är inte de höjda ambitionerna i elcertifikatsystemet medräknade.  Alliansarbetsgruppen föreslår bland annat: Öka exporten av klimatsmart el, för att ersätta kolel i Europa, stärkt överföringskapaciteten i Sverige och till Europa, timmätning av el även för hushållskunder.

Hållbara ekosystem

Biologisk mångfald är tillsammans med klimatfrågan vår stora miljöutmaning. FN:s globala studie ”Millennium Ecosystem Assessment” från 2005 visar att den biologiska mångfalden utarmas 100 till 1000 gånger snabbare i dag än för 50 år sedan.  Regeringen har storsatsat på naturvården. Från sex miljarder förra mandatperioden till 7,5 miljarder kronor nu. Vi har flerdubblat skyddet av naturskog, genom att i första hand använda statens skog i stället för att tvinga av små skogsägare mark. Över två tredjedelar av resurserna för landsbygdsprogrammet går till miljöinsatser.  Alliansarbetsgruppen föreslår bland annat: Sverige ska vara pådrivande för skydd och ett hållbart brukande av skogar över hela världen. Skövlingen av tropiska regnskogar måste halveras till 2020, och upphöra till 2030. Komet-programmet, som har initierats i fem län ska steg för steg utvecklas till att omfatta hela landet. Att ytterligare värdefulla områden med hög kvalitet ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl.

 Här har vi nämnt tre centrala områden. Vi tvekar inte en sekund om att alliansregeringens politik är den rätta för ett hållbart Sverige.

 Andreas Carlgren (C) Sofia Arkelsten (M) Eva Flyborg (FP) Liza-Maria Norlin (KD)                 Alliansens arbetsgrupp för miljö och klimat

Avslutar dagens skriverier med en bild på det stolta fartyget Götheborg när hon lägger ut från Stockholm och åter sätter kurs mot Göteborg. Hon fick bara skjuta 8 kanonskott vid avfärden, men då kan de ju avlossa dubbel salva vid hemkomsten igen. Känns bra att ha Götheborg hemma i Göteborg snart igen. Välkomna hem!

Annonser

2010/06/22 - Posted by | Uncategorized

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: