Eva Flyborgs Blogg

Göteborgare, liberal, fd riksdagsledamot

Nej till slopat vindkraftsveto

 Folkpartiet  ställer sig inte bakom förslaget att avskaffa det kommunala vetot mot nybyggnation av vindkraft. I förslaget som framförts av miljöminister Andreas Carlgren hävdas att det nationella intresset av förnybar energi bör vara styrande. Hot om lagstiftning vinner däremot inget stöd hos Folkpartiet. Det vore inte bra att avskaffa det lokala inflytandet över nybyggnation av vindkraft. Människor måste känna sig trygga med att kunna göra sin mening hörd. Det vore dåligt både för miljödebatten och för demokratin att avskaffa en lagstadgad kanal för medborgarinflytande.  Beslut måste kunna fattas av dem som upplever alla konsekvenser av vindkraftverken, det går inte att enbart se det ur ett ovanifrånperspektiv. Därför är det bra att kommunen behåller sitt veto som en sista utväg. Kraftverk, fundament och kabeldragning är industribyggnader och inte sällan ganska stora ingrepp i naturen. Vi måste ta hänsyn till att nybyggnation faktiskt kan sätta naturvärden på spel. Även efterspelet kan ge stora och ofta oanade konsekvenser där markägaren som upplåtit mark för ett vindkraftverk är skyldig att sanera marken och hugga upp en ganska stor mängd betong som dessutom är armerad. Detta avfall är klassat som miljöfarligt och måste därför enligt miljölagen deponeras särskilt hos en deponi. Detta blir för de flesta en dyr eftersanering som många inte räknat med vid ingångskalkylen.

 Sverige har en avundsvärd situation när det gäller produktion av el, vi har ett av världens renaste system med ca hälften från vattenkraft och hälften från kärnkraft. Nu vill vi komplettera dessa med det förnybara och ger kraftiga subventioner till detta. Men vi måste samtidigt ta hänsyn till människors boende- och rekreationsmiljöer. Här tror jag att de som trycker på när det gäller vindkraften kanske inte riktigt har insett det starka folkliga missnöjet. Detta måste tas på allvar och inte sopas under mattan.

Dessutom är förnybart inte bara vindkraft, det är så mycket mer. Själv vill jag gärna framhålla en effektivisering av vattenkraften (nej, inte bygga ut) och kanske framför allt vågkraften. Den är 5-10 ggr så effektiv som vindkraften, syns inte, hörs inte och kan utnyttja de oändliga världshaven. Nu finns även teknik för långsamt strömmande vatten, på bilden är det Minestos undervattensdrakar, vilket är en stor nyhet. Här borde vi lägga väsentligt mer forskarresurser för att komma fram snabbare med hållbara produktionslösningar. Storbritannien räknar med att täcka 10-15% av sitt energibehov av just vågkraft. Det inte så många vet är att bland de absolut ledande företagen återfinns ett antal svenska vågkraftsbolag. Här har vi en unik chans att ta en ledande position inom en ny sektor av energiproduktionen, som vi en gång hade inom den kärntekniska industrin. Sverige inte får missa denna nya chans bara för att vindkraften tar mycket plats just nu. Låt många blommor blomma i energibuketten, det med bäst förutsättningar kommer att överleva och blomstra av egen kraft.

Expressen, Expressen, DN, DN, Aftonbladet, SvD, SVT, Norra Skåne, E24, Skånskan, SR,

Annonser

2011/02/04 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 kommentarer »

 1. Tack för kloka ord!

  Kommentar av Sven Ahlin | 2011/02/04 | Svara

 2. När nu centern visar klara tecken på att man inte längre bryr sig om de människor, som normalt sett utgör deras väljarbas, känns det bra att veta, att du finns. Ett stort tack!

  Kommentar av Gunnar Karlsson | 2011/02/05 | Svara

 3. Hej Eva, stort tack för ett klokt inlägg. Jag bevittnar dagligen beslut om stora ingrepp i svenskars boende och rekereationsmiljöer pga vindkraftbeslut. Länsstyrelser och miljödomstolar är politiserade och har inte tid att sätta sig in i de många tveksamma följderna av vindkraftsetableringar i skogsmiljöer, särskilt gäller detta bullerfrågan. Buller kan inte viftas undan som en trivselfråga, det skadar hälsan och ingen vet idag exakt hur vindkraftens buller gör det.

  Kommentar av Johan | 2011/02/05 | Svara

 4. Kommunernas självstyrelse är en viktigt del av den svenska lagen. Den måste värnas!

  Kommentar av Christina Linnea Örtendahl | 2011/02/05 | Svara

 5. Mycket bra rutet Eva! Det är utomordentligt viktigt att FP och era allianskollegor i M och KD klart uttalar, att ni inte accepterar Statsrådet Carlgrens mantralikt upprepade förslag, att åsidosätta eller ta bort kommunernas remissrätt (”vetorätt”) avseende vindkraftsetableringar.
  Det kommunala planmonopolet och den lokala kommunala beslutanderätten är en grundbult i närdemokratin. Ingen annan än kommunerna kan eller ska bestämma över användningen av mark och vatten. Detta innebär att beslut som påverkar människors livsmiljö och förutsättningar ska fattas så nära dem som möjligt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen och åsikter på bästa sätt.
  Handläggningen måste få ta tid, den kommunala planeringsprocessen är nämligen en demokratisk process som ska beakta synpunkter från alla berörda. Att hävda att det är nödvändigt att kunna överklaga kommunens ställningstagande för eller emot en vindkraftsetablering, betyder ytterst att demokratins spelregler ifrågasätts.
  Allt fler drabbade människor känner sig makt- och rättslösa, inför det oerhörda tryck de utsätts för av vindkraftsindustrin och deras uppbackare i regeringen, riksdagen och statliga verk. Därför är det hoppingivande, att du är så tydlig i ditt försvar för närdemokratin och i din uppfattning, att utbyggnaden av vindkraften måste kunna begränsas av hänsyn till de människor och verksamheter, som annars drabbas alltför hårt av denna.
  Eftersom Sverige inte behöver vindkraften för att nå upp till EU:s mål att 2020 ha 49% av energiproduktionen ”förnyelsebar”, det klarar vi ändå enligt KVA med effektivisering av vattenkraften, med utbyggnad av bioenergin och med utvecklingen mot allt fler värmepumpar, finns det ingen anledning att kasta bort hundratals miljarder av hushållens pengar på den opålitliga och ineffektiva vindkraften. Vi måste kräva att våra pengar används på det mest effektiva sättet i en framtid med krympande skattebas och ökande gemensamma kostnader.
  Allt tal om att vi med vindkraften skall minska utsläppen av CO2 i andra länder är nonsens, eftersom vi inte har tillräcklig kapacitet att föra över elen till våra grannländer och dessa i sin tur inte kan tillgodogöra sig elen p.g.a. bristande överföringskapacitet i sina egna elnät. Den märkliga brådskan i vindkraftsutbyggnaden och dennas nytta för landet, måste därför ifrågasättas och belysas av en objektiv utredning innan det är för sent, jag hoppas och litar på, att du kan medverka till tillsättandet av en sådan snarast!

  Kommentar av Björn Törnvall | 2011/02/07 | Svara

 6. Tack Eva. Väldigt mycket klokheter på en enda gång. Vetorätten för kommunerna är helig och ökar medborginflyttandet och vindkraften kan inte vara av den betydelsen att ett så viktigt fundament ska rubbas – jag anser ett sådant uttalande som helt sanslöst och tyder på en dålig analys över vilka alternativ som finns samt också över Sveriges unika läge. Tur att ni inom fp finns nu är det bara att hoppas att m och kd är lika rakryggade. c har bundit upp sig med bonderörelsen med allt vad det innebär om bidrag till markägare.

  Kommentar av Göran | 2011/02/07 | Svara

 7. Jag är så tacksam, Evas inlägg värmde ända in i själen! Den vindkraftshysteri som breder ut sig och fullständigt massakrerar vanliga människors livsmiljö och lägger stora delar av grannarnas gårdar under verkets säkerhetsarea, kan bara kommunernas vetorätt stoppa. C och LRF sviker grymt landsbygdens folk, genom sin ohörsamhet och ovilja att tillägna sig enkla fakta om den negativa påverkan som etableringarna medför.
  Vindkraftverk är ett sanslöst slöseri med naturresurser och skattemedel, min övertygelse är att vindkraftverk är en parentes i den Svenska industrihistorien. Av krass girighet forceras utbyggnaden med stöd av C, markägare uppmanas av LRF att ”ställa om” till vindkraftverk som alternativ till konventionellt lantbruk för att få en säker inkomst. En inkomst som under 15 år genereras från skattemedel. Andreas Carlgren vill ”avskaffa kommunernas vetorätt” inget annat än en önskan att inskränka demokratin för en ohållbar teori. Vindkraftverken står stilla 4 dagar av fem, den el som genereras har dåligt utbyggda nät att transporteras i. Vindkraftsel är en färskvara som måste användas i samma stund den produceras. Heja på Eva och Fp, motivera gärna M och Kd till lite kurage till ett samhällsvänligt och ekonomiskt försvarbart ställningstagande. C som valbart parti är hjälplöst förlorade,det är till största delen deras väljare som drabbas, jag kallar deras agerande och stöd till vindkraftsexploatörerna maktmissbruk. Är inte centerpartiets Maud Olofsson jävig i vindkraftsfrågan? T o m Delikatessjäv, hennes son är, enligt flera media, djupt involverad i vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige och har fått uppenbart stöd från mamma som befinner sig i regeringsställning. Nedrusta vindkraftsetableringarna, tänk på boendemiljön, den storslagna naturen och våra fornminnen. Den pampiga ruinen efter Brahehus på Vätterbranten i närheten av Gränna, domineras nu av ca 170 m höga vindkraftverk. Jag tror inte på någon större turistinvasion i framtiden.

  Kommentar av Lena Ostermark | 2011/02/07 | Svara


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: