Eva Flyborgs Blogg

Göteborgare, liberal, fd riksdagsledamot

Vindkraften möter allt mer motstånd

 Vindkraften har av många inom den forna linje 3 rörelsen och dagens miljöaktivister varit själva huvudverktyget och ibland även målet med miljöarbetet.  Vindkraften har stått som en symbol för vägen mot framtiden. Nå, den utgör i dagsläget ca 2% av dagens elproduktion i Sverige, så det är ett relativt blygsamt bidrag den lämnar. Den koldioxidfria kärnkraften och vattenkraften står för 98%, och de har inga subventioner. Tvärt om, de har extra skattepålagor för att…   Ja. Vindkraftsindustrin däremot får stora skattelättnader och direkta subventioner, som till stor del distribueras genom de sk. elcertifikaten. Denna kostnad läggs direkt på alla medborgare i form av många miljarder i högre skatt. Saken görs inte bättre av att just vintertid står många vindkraftverk stilla, antingen för att de frusit sönder, inte klarat isbildningen på vingarna eller att det helt enkelt inte blåser.

Tyvärr så är vindkraften inte särskilt effektiv, nej den är tvärt om väldigt ineffektiv. Effektiviteten ligger mellan 0-20%, beroende på läge, årstid, storlek och hur mycket det blåser just den dagen. En riktigt ineffektiv och opålitlig kraftform således. Detta har man nu konstaterat i Storbritannien och Holland. I The Times kan man läsa följande artikel idag;  ”Britain’s leading renewable energy company has reported a 20 % fall in the amount of electricity produced by its wind turbines. The news came as official figures revealed that on December 30, an exceptionally still day, Britain’s 3,000 operational wind turbines produced only 0.04 % of the country’s power. The Energy Minister Charles Hendry told The Times that the figures proved the urgency with which other forms of low-carbon generation needed to be developed”. Artikeln fortsätter i samma stil och avslutas med att de nu arbetar med olika elmarknadsreformer.

I dag kommer även uppgifter (European Energy Review) om att Holland har förlorat tron på vindkraften, är på väg att överge sin tidigare vindkraftstrategi och välkomnar för första gången på många år en nybyggnation av kärnkraft i landet. Holländarna, som bara har ett mindre kärnkraftverk, har här gjort en tydlig energiresa. Först skulle all kärnkraften avvecklas, sedan sköts avvecklingsåret upp, sedan togs beslutet bort och nu välkomnas ansökningar att bygga ny kärnkraft. Precis som i Sverige har opinionen svängt kraftigt till kärnkraftens fördel. Intressant i sammanhanget är Storbritanniens beslut att bygga 25 nya kärnkraftverk.

 Folkpartiet  ställer sig inte bakom hotet att avskaffa det kommunala vetot mot nybyggnation av vindkraft. I förslaget som framförts av miljöminister Andreas Carlgren hävdas att det nationella intresset av förnybar energi bör vara styrande. Hot om lagstiftning vinner däremot inget stöd hos Folkpartiet. Det vore inte bra att avskaffa det lokala inflytandet över nybyggnation av vindkraft. Människor måste känna sig trygga med att kunna göra sin mening hörd. Det vore dåligt både för miljödebatten och för demokratin att avskaffa en lagstadgad kanal för medborgarinflytande.  Beslut måste kunna fattas av dem som upplever alla konsekvenser av vindkraftverken, det går inte att enbart se det ur ett ovanifrånperspektiv. Därför är det bra att kommunen behåller sitt veto som en sista utväg. Kraftverk, fundament och kabeldragning är industribyggnader och inte sällan ganska stora ingrepp i naturen. Vi måste ta hänsyn till att nybyggnation faktiskt kan sätta naturvärden på spel. Även efterspelet kan ge stora och ofta oanade konsekvenser där markägaren som upplåtit mark för ett vindkraftverk är skyldig att sanera marken och hugga upp en ganska stor mängd betong som dessutom är armerad. Detta avfall är klassat som miljöfarligt och måste därför enligt miljölagen deponeras särskilt hos en deponi. Detta blir för de flesta en dyr eftersanering som många inte räknat med vid ingångskalkylen.

  Sverige har en avundsvärd situation när det gäller produktion av el, vi har ett av världens renaste system med ca hälften från vattenkraft och hälften från kärnkraft. Nu vill vi komplettera dessa med det förnybara och ger kraftiga subventioner till detta. Men vi måste samtidigt ta hänsyn till människors boende- och rekreationsmiljöer.

Här tror jag att de som trycker på när det gäller vindkraften kanske inte riktigt har insett det starka folkliga missnöjet. Detta måste tas på allvar och inte sopas under mattan. Det är en fråga om respekt för den enskilda medborgaren och den demokrati vi alla värnar om.

The Times, European Energy Review,

2011/02/07 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 kommentarer »

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Folkpartiet Göteborg and Folkpartiet, Eva Flyborg. Eva Flyborg said: Vindkraften möter alltmer motstånd http://wp.me/pVJay-pg […]

  Pingback av Tweets that mention Vindkraften möter allt mer motstånd « Eva Flyborgs Blogg -- Topsy.com | 2011/02/07 | Svara

 2. Du glömde att vi periodvis köper skitig kolkraft det blir nog någon procent eller två till men strunt samma. Vindkraften skitar ner i naturen med sin fulhet och låter illa gör de också. En gammal mölla i de södra landskapen har sin charm men de hade ju å andra sidan ett annat syfte.

  Kommentar av mats larsson | 2011/02/08 | Svara

 3. Har du några siffror på att motståndet mot vindkraften ökar?

  Kommentar av Daniel | 2011/02/08 | Svara

 4. […] är miljöfarlig, anser riksdagsledamoten Eva Flyborg (FP), därför att snurrorna står på […]

  Pingback av Fråga till Eva Flyborg « Badlands Hyena | 2011/02/08 | Svara

  • Badlands: Du har förtått en del av poängen. De armerade cementfundamenten innebär ett åtagande och en ibland mycket stor kostnad för den enskilde markägaren, som många blir medvetna om först i efterhand. Då är det för sent att kräva ersättning av vinkraftsföretagen.
   Man skall titta på varje energislags hela livscykel och inte försöka dölja fakta. Detta har hitintills varit dolt i den offentliga debatten, men det är bra att det komemr fram till sist.

   Det fionns även andra problem med vindkraften, som tex buller. Den aspekten har man hitintills negligerat. Det är dags att ta upp även detta nu.
   Det är sunt att ifrågasätta vindkraften, den är ingen helig ko.

   Kommentar av Flyborg | 2011/02/08 | Svara

 5. Bra! Klart och tydligt!

  Kommentar av Christina Linnea Örtendahl | 2011/02/08 | Svara

 6. TACK! Äntligen en kritisk röst från politikerkåren.
  Hade tidigare hus på Dalboslätten. Sålde då denna vackra slättbyggd förvandlades till ett gigantiskt industriområde, ivrigt påhejat av en centerstyrd kommun.

  Kommentar av Leif Johansson | 2011/02/09 | Svara

 7. Hej,Eva!
  Tack!!! för ett underbart inlägg i vindkraftdebatten!Finns det något du kan göra i riksdagen för att ge oss medborgare en chans att få rätt mot de stora vindkraftbolagen och skogsägarna.Hittills verkar det ha varit mycket svårt att driva denna fråga i regeringsrätten.Vindkraftens aktörer har haft rätten på sin sida.När man,som vi i vår by,hör till en kommun som säger ja till vindkraften,känns det rätt hopplöst i denna kamp.

  Kommentar av Lena | 2011/02/09 | Svara

 8. Vindkraftverk är inte bara fula och bullrar – de är synnerligen ineffektiva, turbinerna alltså. Obegripligt att man inte bygger turbinerna på rätt sätt

  Kommentar av Bert Thuresson | 2011/02/09 | Svara

 9. Miljöargument?

  Tydligt är att miljöargument samtidigt och ofta kräver att man lämnar hjärnan hemma och endast agerar på känslomässiga grunder.
  Vi måste i betydligt större utsträckning kritiskt granska de argument miljörörelsen kommer med.Nu bedrivs en symboliskt idealiserad politik där man sammankopplat kritisk granskning med att samtidigt vara miljöfientlig.En olycka för både miljö ekonomi och förnuft.Miljörörelsen har en diger bibba med felktiga påståenden sasmty problem och sambandsorsaker bakom sig.Med skogsdöd säldöd äggskalsförtunning och andra påståenden som visat sig vara helt felaktiga.

  Dessutom gör inte ett utpekat problem utpekaren till bäste part på förslag till vare sig lösningar eller orsaker.Miljörörlsen är helt enkelt inkompetent inom stora områden.

  Miljöpolitik skall vara oehört konkret och måste bygga på fakta prioriteringar och förnuft.B Dahl och Centern har nu gjort Sverige till ett uland vad gäller kärnkraftskompetens.En kompetens vi så väl nu skulle behöva inte minst med tanke på den nya Thoriumkraften som står för dörren.

  Vindkraften är en dyr symbol över dden symboliska energipolitiken.Sveriges framtid har inte råd med Centerpartister eller Sossar.
  När politiken skapar problem istället för att lösa dem så är det hög tid att tillsätta en energipolitisk haverikommission.

  Kommentar av Slabadang | 2011/02/09 | Svara

 10. Bra initiativ! (Borde dock ha hänt tidigare …)

  Som riksdagsledamot bör du vara en av de som tar ett snack med Energimyndigheten, så att de förhåller sig till verkligheten, isf luta sig emot en politisk och ekonomisk bluff (som man felaktigt kallar för vetenskap)!

  Varför har de ett så orationellt intresse i vindkraften? (Vinstintressen? Som vissa av dina kollegor i Centerpartiet …)

  Miljödepartementet är ett annat ställe, där man lever i någon form av mörker! Inte ens här förhåller man sig till vad som uppdagas i internationell media, utan lutar sig emot vad IPCC påstår, felaktigt troende att den är en vetenskaplig organisation. Det är den inte! Den är politisk, skapad av en annan politisk organisation (FN) i syfte att påvisa människans påverkan på klimatet. Till dags datum är det enda man lyckats att skapa, är en penningslukande byråkrati samt några hypoteser, som inte klarar en seriös vetenskaplig genomlysning…

  Kommentar av SasjaL | 2011/02/13 | Svara

 11. Hej Eva,
  Många är klara på att vindkraften bullrar!

  VIND-VERKENS BULLER HOTAR NU,
  MÄNNISKAN, ALLT LIV I NATUREN FRÅN INSEKTER TILL DE STORA ROVDJUREN, FÅGLAR, FISKAR, KRÄLDJUR, BOSKAP OCH HUSDJUR SAMT EKO-SYSTEMET I SIG SJÄLV, MED DE EFFEKTER SOM DET FÖR MED SIG, SOM ATT ALLA BLOMMANDE VÄXTER HOTAS GENOM ATT INSEKTERNA, VÅRA POLLINERARE FÖRSVINNER I DET INLEDANDE STADIET, OCH DÄREFTER DJURART EFTER DJURART, PÅ LAND, I SKOGEN, I LUFTEN OCH I VATTNET, DÖR UT!

  ENORMA VIND-KRAFTVERK I MÄNGDER, I STORA GRUPPER S.K, VIND-FARMAR, ÄR PÅ GRUND AV OKUNSKAP, GIRIGHET, NEPOTISM OCH PLANERAT STÖD MED POLITISKA PÅTRYCKNINGAR, GENOM FLERA MYNDIGHETER GENTEMOT POLITIKER I KOMMUNER, LÄNSSTYRELSER, NATUR OCH ENERGI-MYNDIGHETEN
  OCH ENSKILDA POLITISKA ORGANISATIONER SOM LIKT MAFFIA-ORGANISATIONER, UTAN ATT IFRÅGASÄTTA NÅGOT, DRIVER PÅ VIND-KRAFTENS UTBYGGNAD. EFTERSOM OKUNSKAPEN ÄR DET GENOM-GÅENDE PROBLEMET SÅ BLIR OCKSÅ EFFEKTERNA OERHÖRT SVÅRA FÖR DESSA ATT FÖRSTÅ. DÄRMED BLIR PROJEKTEN OCH BESLUTEN EFTERHAND ÄN VÄRRE, OCH KAN LEDA HELA NATIONEN TILL EN
  ENERGI-KATASTROF MED EN OERHÖRD KOSTNADS-UTVECKLING OCH DÄRMED EN ENORM PRISUTVECKLING PÅ EL-ENERGIN. UTVECKLINGEN KAN STÖRTA DEN SVENSKA NATIONEN IN I EN FÖRÖDANDE RECESSION MED ARBETSLÖSHET, FATTIGDOM OCH UTSLAGNA INDUSTRIER SOM FÖLJD.

  EFFEKTER AV HÖGFREKVENT BULLER OCH ULTRALJUD,
  LÅGFREKVENT BULLER OCH INFRALJUD KAN ORSAKA MÅNGA PÅVISADE, SVÅRA SJUK-SYMPTOM OCH EFFEKTER,SAMT FLERA OACCEPTABLA FARLIGA
  SJUKDOMAR.

  INFRA-LJUD MED FREKVENS UNDER 20Hz, MOTSVARANDE VÅGLÄNGDER FRÅN 17 METER OCH UPPÅT KAN MAN INTE UPPFATTA MED EN NORMAL HÖRSEL. INFRA-LJUDET KAN UTAN NÄMNVÄRD DÄMPNING, UTBREDA SIG ÖVER MYCKET LÅNGA STRÄCKOR. DET BETYDER ATT VI ”INTE” HÖR DET?
  KÄNNER VI DÅ ETT OFÖRKLARLIGT OBEHAG, SÅ SPRINGER VI VI SNARAST IN I VÅRT HEM IGEN FÖR ATT SKYDDA OSS, DÄR OBEHAGET DÅ FÖRSTÄRKS
  OCH DRABBAR OSS HÅRT. DET HELA FÖRVÄRRAS DÄRMED OCH DEN LÅNGA VÅG-LÄNGDEN MEDFÖR
  ATT RUMMET SOM SKALL SKYDDA DIG MÅSTE VARA MINST 17X17 METER STORT INVÄNDIGT, 3OO KVM, FÖR ATT INTE OBEHAGET OCH OLJUDET SKALL FÖRSTÄRKAS.NÅGON LINDRING KAN MAN INTE FINNA VARKEN UTE ELLER INNE?

  INFRALJUD MED FREKVENSEN 8Hz UPPFATTAS ÖVERHUVUDTAGET INTE ALLS, FÖRE TRÖSKELVÄRDET
  100dB(C) ÖVERSKRIDS. VI HÖR INTE 100dB(C)?
  VI HAR DÅ SVÅRT ATT UPPFATTA ATT VI MÅSTE SKYDDA OSS, MOT ALLVARLIGA HJÄRNSKADOR!
  HELT OVETANDE KAN VI MISTA FÖRSTÅNDET?
  BLI EN ZOMBIE, UTAN ATT NÅGON FÖRSTÅR VARFÖR?

  SOM EXEMPEL, SÅ KAN VI INTE STÅ UT I MER ÄN MAX 2 TIMMAR I BULLRET 90dB(A) UTAN ATT FLY!

  MÄNNISKAN OCH ALLA ANDRA DJUR HAR INTE TRÄFFAT PÅ DETTA EXTREMT FARLIGA OLJUD PÅ DE SENASTE MILJARDER ÅREN AV VÅR UTVECKLING?

  VI ÄR INTE SKAPADE FÖR ATT KLARA AV, ATT LEVA MED VIND-KRAFTVERK? DET ÄR VÄL DÄRFÖR VI INTE TÅL ATT SE EN VIND-NASARE, PÅ DE NÄRMASTE MILJARDER ÅREN, SOM DOM BEVISAR SIG VÄRDIGA?

  LÅGFREKVENT BULLER OCH INFRA-LJUD,SOM ÄR ÄN LÄGRE, GER EN MINSKAD PRESTATION, EN LÄGRE AKTIVITET OCH EN ÖKAD SÖMNIGHET, FÖR OSS.

  LÅGFREKVENT BULLER KAN OCKSÅ GE OSS EN BESTÅENDE HJÄRNSKADA SOM LIKNAR ÅLDERS-DEMENS
  OCH UPPTRÄDER I ALLA ÅLDRAR AV UTSATTA, BARN UNGDOMAR OCH VUXNA, MED INLÄRNINGS OCH MINNESPROBLEM SOM FÖLJD?
  EN FULLSTÄNDIGT OACCEPTABEL OCH FÖRSKRÄCKANDE EFFEKT! GENERATIONER AV UNGDOMAR MED BEGRÄNSAD MINNESFUNKTION OCH SÄMRE KUNSKAPER, ÄN DE LYCKLIGA SOM BEFINNER SIG OCH LEVER PÅ ETT AVSTÅND AV MINST 30 SVENSKA MIL FRÅN ETT VIND-KRAFTVERK?

  DET TVINGANDE BESLUTET SOM MÅSTE FÖLJA PÅ DEN VETSKAPEN ÄR JU ETT OMEDELBART ETABLERINGS-
  FÖRBUD, OCH DRIFT-STOPP FÖR VARJE VIND-VERK.

  PRONTO!

  RECESSION D RET DOM VIDSTRÄCKTASTORA

  Kommentar av Benny Johansson | 2011/03/02 | Svara

 12. BLÅSER DET KALLT?
  VET NI OM ATT VIND-VERKENS VINGAR SAMLAR UPP FROST, SNÖ OCH IS, SOM BYGGS UPP TILL TUNGA FLAK OCH KLUMPAR PÅ VINGARNA I NORRA SVERIGE!
  IS-KLUMPAR KAN KASTAS IVÄG MÅNGA KILOMETER?

  DETTA PROBLEM LÖSES ”GALANT”, MED ATT MAN INSTALLERAR EL-UPPVÄRMNING AV VINGARNA, FÖR ATT SLIPPA HAVERIER, SKADADE SAMER OCH RENAR,
  SAMT ATT DE OMKRING-BOENDE SLIPPER HÅLLA SIG INNE, I SKYDD, NÄR DET BÖRJAR BLÅSA, UTE?

  DESSA VÄRME-INSTALLATIONER KOSTAR EN MILJON KRONOR FÖR VARJE VIND-VERK. (3-4% AV KOSTN.)
  VINTERN KAN VARA LÅNG OCH HÅRD, 9 MÅNADER!
  HELA NORRLAND SNURRAR FÖR FULLT AV VIND-VERK?
  ENORMA INVESTERINGAR XXXX-MILJARDER KRONOR?

  NU VISAR DET SIG ATT DET GÅR ÅT MYCKET MERA EL-ENERGI ATT BARA FÖRSÖKA AV-ISA VINGARNA ÄN VIND-VERKEN KAN PRODUCERA SJÄLVA? MAN BLIR DÅ TVUNGEN ATT ”IMPORTERA” EL-ENERGI (EXTERN EL) FRÅN SÖDRA SVERIGE? FÖR ATT SKROTEN SKALL
  KUNNA ROTERA ÖVER HUVUD TAGET? VARFÖR DOM DÅ ÄNDÅ MÅSTE ROTERA, HAR DOM INGEN FÖRKLARING PÅ, ÄNNU? MEN EN ORSAK SOM EN VIND-EXPERT, ANSTÄLLD I HAVSNÄS, (SVERIGES STÖRSTA VIND-FARM), FUNDERAR PÅ, ÄR ”ETT KABEL-PROBLEM”?

  SNART FINNS DET SÅ MYCKET SANNING ATT DÖLJA, ATT DET INTE ENS FÅR PLATS I NORRLAND?

  (MEN KAN NI BEVARA EN HEMLIGHET SÅ SKALL JAG
  BERÄTTA VAD DOM NU FUNDERAR PÅ I STÄLLET.)

  EFTERSOM EN KABEL FRÅN SÖDRA SVERIGE MED EL,
  NU FINNS INSTALLERAD, MED TRANSFORMATOR OCH ALLT, SÅ ÄR DET JU LÄGE ATT SMYGA UT EN MÖRK NATT OCH KOPPLA IN DEN PÅ UTGÅENDE LEDNING I RIKTNING SÖDERUT, OCH BARA LÄSA AV HUR MYCKET MAN SKICKAR TILLBAKA, OCH SEN BARA TA BETALT FÖR DET, SOM OM DET VORE VIND-EL, ELLER HUR?
  DÅ KAN MAN JU TJÄNA MER PÅ DET, ÄN PÅ VERKEN?

  SMART, MEN SÄG INGET!

  Kommentar av Benny Johansson | 2011/03/02 | Svara

 13. Det värsta jag hört om Vind-Nasarnas Buller!
  Vind-Nasare kan ibland bli POETISKA?

  Om buller i Reklamtexter som skickas ut!

  ”Det låter som när vinden susar i skogen”?

  Jag undrar vad all utsatta säger om det?
  Jag citerar Dr Nina Pierponts uppmärksammade
  forsknings-rapport om Symptom och Sjukdomar
  från buller, ”Wind Turbine Syndrome”, ”WTS”. från Vind-kraftverk och vad Ysbrand van der Werf, på Institutionen för Neuro-vetenskap i Nederländerna skriver om buller.
  Pierponts forskningsrapport finns att köpa på nätet. 294 sidor, ca: 20 US-dollar + frakt.

  Flera Symptom och Farliga Sjukdomar har i USA
  konstaterats av Dr MD PhD Nina Pierpont, vars forskning lett till förståelsen och konstaterandet att en speciell, extremt komplex sjukdom har namngivits, till ”WTS”.

  ”SYMPTOM, EFFEKTER OCH SJUKDOMAR, SOM;
  MINNESFÖRLUST, KONCENTRATIONS OCH SÖMNSTÖRNINGAR, HUVUDVÄRK, ÖRONSUSNING MED SVIMMNINGSANFALL OCH KLINISK YRSEL, PANIK, SNURRANDE RUMS-SENSATIONER, ILLAMÅENDE, OKLAR SYN, KVÄLJNINGAR, ÄCKEL-KÄNSLA, RUSANDE HJÄRTKLAPPNING, (TACHYCARDIA) IRRITATION OCH ILSKA, LOCK FÖR ÖRONEN, (TRYCK) PANISKA STRESSATTACKER, INTERNALA PULSERANDE SKAKNINGAR KAN UPPSTÅ SÅVÄL UNDER SÖMN SOM I VAKET TILLSTÅND, (SUG PÅ DE SYMPTOMEN EN STUND?) RÄDSLA, APATI, PSYKISK SJUKDOM, VINANDE OLJUD OCH SKUGG SOL-REFLEXER, GER EN ORGANISK SJUKDOM EPILEPSI! (EN FORM AV STROBOSKOPS-EFFEKT FRÅN TURBIN-VINGARNA SOM KAN VARA UPP TILL 130 METER I DIAMETER, OCH SOM KAN LEDA TILL DEN MYCKET SVÅRA ORGANISKA
  SJUKDOMEN EPILEPSI. UTMATTNING, ANDNÖD, SKOLTRÖTTHET, NATTLIGT TOA-SPRING, BARN VAKNAR SKRÄCKSLAGNA OCH HYPER-AKTIVA, EN SVÅR HÖR-STÖR-SJUKDOM ”TINNITUS”. SAMT RISK FÖR ATT DRABBAS AV BESTÅENDE HJÄRNSKADA MED INLÄRNINGS OCH MINNES-STÖRNING. DET BETYDER ATT INTE BARA ÅLDRINGAR KAN FÅ DEMENS, UTAN ÄVEN BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA KAN DRABBAS AV SYMPTOM PÅ ÅLDERS-DEMENS FRÅN DET EXTREMT FARLIGA INFRA-LJUDET OCH LÅGFREKVENTA LJUDET SOM TRÄNGER IN I ALLA BYGGNADER DÄR BULLRET OCH OLJUDET DÅ FÖRSTÄRKS. NÅGOT SKYDD GER INTE VÅRA VANLIGA HUS OCH BYGGNADER ALLS?
  DESSUTOMM SÅ HÖR VI INTE INFRALJUD ALLS, FÖRE BULLERNIVÅN 100dB(C) PASSERAS VID 20Hz.
  VI KAN DÅ UTAN ATT FÖRSTÅ ELLER KÄNNA NÅGOT HOT TILL OCH MED I SÖMNEN, FÅ OBOTLIGA SKADOR PÅ HJÄRNAN SÅ ATT INLÄRNINGEN OCH MINNESFUNKTIONEN SKADAS. VI KAN VAKNA SOM ZOMBIES, UTAN ATT HUSTRU ELLER BARN FÖRSTÅR DET, BARNEN KAN UTAN ATT BEGRIPA NÅGOT UTVECKLAS TILL MENLÖSA OKUNNIGA VÅRD-PAKET?

  SOM NÄR VINDEN SUSAR I SKOGEN? TYCKER VIND-NASARNA? HUR LÄNGE STÅR VI EGENTLIGEN UT MED VIND-NASARNA? DET ÄR DAGS ATT LÅTA NÅGON RÄTTSKAFFENS MYNDIGHET TALA OM FÖR NASARNA HUR MAN UPPFÖR SIG MOT MÄNNISKOR, DJUR OCH NATUR! OCH ATT MAN INTE FÅR HA EGNA NYCKLAR (DUBBLETTER) TILL STATENS KASSAKISTOR.

  DET FINNS INGET SKRIVET OM FRI TILLGÅNG TILL STATENS KASSAKISTOR, FÖR NASARE!

  Kommentar av saab96 | 2011/03/07 | Svara

 14. Tack Eva för att Du har förstått problematiken med vindkraft. Tyvärr har en del Folkpartister i Bengtsfors kommun inte förstått vad de beslutar om i vindbruksplanen.

  Kommentar av Dag Rimmerfors | 2011/09/10 | Svara

  • Hej Dag, jag försöker att titta på samtliga energislags brister och förtjänster. Tyvärr har vindkraften mest negativa sidor, både i ett kortare och ett längre perspektiv. Det är, precis som du påpekar, viktigt att alla lokala politiker sätter sig in i de vindkraftsplaner som beslutas om.
   Ont om tid och besvärlig materia underlättar ju inte. Du och andra som är insatta får ge dem en hjälpande hand om det behövs.
   Lycka till!

   Kommentar av Flyborg | 2011/09/14 | Svara

 15. Tack Eva fortsätt kampen

  Kommentar av dan bakkman | 2013/05/22 | Svara

 16. Äntligen en klok politiker som inser vilken inkompetent energipolitik som förs i detta land! Vindkraft är helt onödigt och obegripligt. Driver folkpartiet denna linje mot vindkraft som ödelägger naturen överallt i vår fina natur så får ni min röst 2014!

  Kommentar av Naturvän | 2013/05/22 | Svara

 17. […] förstås kontroversiell, eftersom den förorenar så mycket – kraftverken är ju byggda på miljöfarliga betongfundament och skapar skuggor. De lämnar ödeläggelse i sina spår. Ja, det har seriösa debattörer […]

  Pingback av Alla blir snurriga av vindkraft | Badlands Hyena | 2014/11/19 | Svara

 18. EU:s VIND-VERKSAMHET, OCH VIND-NASARNAS TOTALA KOL-RÖKS OCH MILJÖ-KATASTROF I SVERIGE!

  Efter att ha fördjupat mig i allt om och med VINDKRAFT i 7 år nu! Inifrån och ut, uppifrån och ner, så är det nu tyvärr så att; VIND-VERKSAMHETEN I SVERIGE ÄR DET ALLVARLIGASTE OCH FARLIGASTE ANSLAG OCH ”FATALA”! SAMT ENORMA, KOMPLEXA BEDRÄGERI VI HAR UTSATTS FÖR! DETTA SLÅR MOT ALLT! MILJÖN I EU! MILJÖN I SVERIGE OCH VÅR HELA FRAMTID!! DEN BAKOMLIGGANDE ORSAKEN OCH INTRESSET ÄR NÄMLIGEN ATT FÖRSTÖRA ALLT VAD MILJÖ OCH EKONOMI VI HAR I SVERIGE!? DET ÄR KOLKRAFTEN SOM SKALL DÖLJAS GENOM ATT PASSERA DE SVENSKA VIND-VERKEN, SOM EN CA; 200-FALDIG REGLERINGSKRAFT! LÄS OM;

  SVENSKA KRAFTNÄTS PÅ NÅGRA ÅR? FABULÖSA UTBYGGNAD AV KRAFTNÄTEN, SOM I DAGARNA ÅR 2016; YTTERLIGARE ÖKAR MED EN TREDJEDEL TILL? MEN DE SENASTE 10 ÅREN HAR ETT ENORMT STORT OCH FULLSTÄNDIGT OMOTIVERAT BEHOV AV IMPORTERAD REGLERINGSKRAFT FRÅN EU? DVS KOL-KRAFT+ KOL-ENERGI + FABULÖSA MÄNGDER AV KOL-RÖK SOM SLÄPPTS UT I HELA EU? FÖR ATT ”TILL SVERIGE”, IMPORTERA EN FLER-HUNDRAFALDIG REGLERINGSKRAFT I FORM AV TYSK KOL-KRAFT TILL SVERIGE FÖR ATT PASSERA ALLA DE UPPRESTA MENINGSLÖSA VIND-VERKEN? FÖR ATT VÄNDA ÅTER TILL EU SOM EN REN OCH FIN OCH EFTER-TRAKTANS-VÄRD VIND-KRAFT??? VINDKRAFTEN ÄR DÄRMED EN TOTAL OCH KATASTROFAL, KOL-RÖKS OCH KOL-ELDNINGS-KATASTROF FÖR ATT GENOM DENNA RUND-RESA FÖR ATT GENOM VINDVERK I SVERIGE LEVERERAS TILLBAKA TILL EU SOM EN REN, FIN OCH MILJÖVÄNLIG? MEN GRUND-FALSKA SVENSKA VIND-KRAFT? SOM I EU REGISTRERAS SOM EN HELT FOSSILFRI ENERGI OCH SVENSK VIND-ENERGI?? EN BLUFF OCH MILJÖ-KATASTROF AV PYRAMIDIALA OCH FATALA FÖLJDER FÖR OSS ALLA, SOM LEVER OCH BOR OCH VISTAS I NORDEN OCH EUROPA!? KOLRÖKEN BOLMAR FRÅN DE TYSKA KOL-ELDARNA! OCH SVENSKA KRAFTNÄT STÅR FÖR EN FABULÖS UTBYGGNAD AV SINA KRAFTNÄT OCH KRAFT-KABLAR RUNT OM I HELA SVERIGE PÅ VARJE FISKEBANK OCH ÖVER ÖSTERSJÖN OCH FRAM OCH TILLBAKA TILL TYSKLAND IGEN? NU SOM EN REN, FIN SVENSK SÅ KALLAD OMDÖPT TILL VIND-KRAFT?

  EN SÅ ENORM KLIMAT OCH MILJÖ-KATASTROF, BLIR FATAL FÖR ALLA LEVANDE VARELSER? OCH ALLT LIV SOM DÄRMED STÅR INFÖR EN KOL-RÖKS-FÖRINTELSE GENOM JUNCKERS PÅHITT OM EN REN ENERG? VI SVENSKAR SES NU I EU! SOM DE MENLÖSA DUMB-KNOPFAR OCH LÄ’TTLURADE IDIOTER? VI SYNES VARA?

  DESSUTOM SÅ ÄR VIND-VERKEN FYLLDA MED DE NYA OCH FARLIGASTE OCH GIFTIGASTE GENERATOR-SYSTEMEN! SOM MÄNNISKAN FUNNIT UT? NÄMLIGEN DE SÅ KALLADE ”LÄTT”-GENERATORERNA? SOM BASERAS PÅ DE EXTREMT LIVSFARLIGA ”SUPERMAGNETERNA” SOM GENOM SLITAGE I VIND-GENERA-TORERNA RESULTERAR I SVÅRA UTSLÄPP TILL LUFT! OCH SPRIDS ÖVER HELA SVERIGES NATUR OCH KONTINENTALSOCKEL, OCH I VARJE VATTEN? INKL. ÖSTERSJÖN, SKAGERACK, KATTEGATT, BOTTENVIKEN, BOTTENHAVET, NORDSJÖN? JA! SAMLAS I ALLA SJÖAR OCH VATTEN I HELA EUROPA! SAMT ALLA LAND-OMRÅDEN INOM ENORMA AVSTÅND OCH SPRIDNINGSEFFEKTER? MED FATALA RESULTAT FÖR ALL MILJÖ,

  KLIMAT, DJUR, NATUR, BARN SOM GAMLA? I HELA SVERIGE? STÅR TOTALT OSKYDDADE! OMÖJLIGT ATT ÅTGÄRDA OCH DÄRMED FÅR VI FATALA KONSEKVENSER ÖVER HELA EUROPA? HUVUDSAKLIGEN ÄR DESSA ENORMA MÄNGDER AV VIND-VERK UTPLACERADE ÖVER SVENSKT LAND OCH HAVS-OMRÅDEN? UTSÄNDA VIND-NASARE, MED SPECIAL-KUNSKAPER I ATT ÄVEN KUNNA ÖVERTALA OCH EV. HYPNOTISERA SAMT KORRUMPERA OCH MUTA ALLA? ELLER I ALLA FALL MÄNGDER AV BESLUTSFATTARE I DE STATLIGA OCH KOMMUNALA ORGANISATIONERNA ÖVER HELA SVERIGE!? POLITIKER UTAN TEKNISKA KUNSKAPER STÅR SIG SLÄTT? I ALLA KONTAKTER MED DESSA MARODÖRER? DET HELA ÄR MYCKET ALLVARLIGT OCH ALLA BERÖRDA ADMINISTRATIONER, KOMMUNER OCH POLITIKER VARNAS PÅ DET BESTÄMDASTE OCH ALLVARLIGASTE; ATT ALDRIG SÄGER ALDRIG, TILLÅTA SIG ATT MUTAS ELLER ÖVERTALAS ELLER ENS DISKUTERA DESSA EXTREMT FARLIGA OCH TOTALA FÖRINTANDE OCH EXTREMT LIVS-FARLIGA VIND-ARRANGEMANG; POLISEN OCH DOMSTOLAR MÅSTE FÖRBEREDAS PÅ ATT DETTA KAN VARA FATALT FÖR ALLT LEVANDE LIV OCH FRAMTID! ALLA SVENSKA INTRESSEN, MILJÖN, SAMT VÅRT KLIMAT, UTSLÄPP OCH FÖRORENINGARNA ÄR FULLSTÄNDIGT FATALA! OCH SKAPAR EVIGA EXTREMT FARLIGA LIVS-MILJÖER!

  NI! SOM LÄSER DETTA MÅSTE AGERA, OCH MED ALLA MEDEL STOPPA ANSLAGET, MOT ALLA I SVERIGE!
  ALL KOL-ELDNING OCH VIND-KRAFTS-VERKSAMHET MÅSTE! UTAN TVEKAN, OMEDELBART STOPPAS!

  För miljön, och hela vår framtid! Den 22/5-2016
  Benny Johansson
  miljö-skribent och medlem i,
  FFSV, Lillhärdal. Och MJF,
  miljö-journalisterna
  benny-j@live.se;

  Kommentar av saab96 | 2016/05/22 | Svara


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: