Eva Flyborgs Blogg

Göteborgare, liberal, fd riksdagsledamot

Energitankar

IMG_2684Sverige och övriga Europa har de senaste åren genomgått en ekonomisk kris av sällan skådat slag. Tack vara god hushållning och en klok ekonomisk politik har Sverige klarat sig jämförelsevis väl. God tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser är en av de saker som har gjort detta möjligt. Ska Sverige också i framtiden vara ett land som präglas av hög sysselsättning och generell välfärd så måste vi ha ett energisystem som är säkert, tillförlitligt, koldioxidsnålt och konkurrenskraftigt. Om ett antal år står vi inför en situation där en stor del, nästan 50%, av dagens basproduktion av el börjar fasas ut pga åldersskäl. Inför det beslutet behöver vi beslutsfattare, men också hela samhället, underlag som visar vad som är ekonomiskt och miljömässigt hållbart, samhällsnyttigt och inte minst konkurrenskraftigt. Ny kärnkraft uppfyller alla dessa krav, men ett analysarbete måste göras av någon som inte är part i målet eller som delvis står i konflikt med uppdraget. Tyvärr uppfyller inte dagens Energimyndighet dessa krav. Därför bör vi lägga ned dagens Energimyndighet i sin nuvarande utformning och ersätta den med en ny myndighet som får i uppdrag att se till hela energimarknaden på lika villkor.

Den Energimyndighet vi har idag bildades 1998, genom en utbrytning av Nätmyndigheten hos NUTEK, efter den av Socialdemokraterna ledda energiöverenskommelsen 1997.
Man skulle lätt kunna tro att en myndighet med detta namn har som uppgift att se till hela energimarknaden. Så är dock inte fallet. Myndigheten har som sin huvuduppgift att ställa om det svenska energisystemet till ”miljömässigt hållbar”. För att tala klarspråk så innebär detta att man ska verka för att det etableras stora mängder kraftigt subventionerad förnybar energi, främst vindkraft i energisystemet. Detta står i Förordningen för myndigheten SFS2007:1153 2§ punkt 2: ”samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft”.

Det är bla detta det handlar om; Energimyndighetens uppdrag är att ska skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft, genom insatser för marknadsintroduktion av vindkraft bidra till en avsevärt ökad produktion av el från vindkraft i syfte att minska kostnaderna för nyetablering av vindkraft, genom insatser inom forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering skapa förutsättningar för utveckling av ny teknik och nya företag samt utbyggnad av vindkraften, genom informationsinsatser öka kunskapen om vindkraftens egenskaper och möjligheter och hur hänsyn kan tas till konkurrerande intressen, vid behov understödja vindkraftssamordnarna i deras arbete, fortsätta att utveckla det nationella nätverket för vindbruk, aktivt delta i samråd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för övriga myndigheter, särskilt länsstyrelserna och kommunerna.

Energimyndigheten bistår följdaktligen kommuner och länsstyrelser. Man ansvarar för webbplatsen vindlov.se och ska underlätta tillståndsprocesser för projektörerna. Man analyserar och kommenterar regelverket för etableringarna och hjälper till på alla sätt.

Det finns nationella vindkraftssamordnare i fyra regioner, Nord, Mitt, Sydväst och Sydost. Det nationella Nätverket för vindbruk är bildat för att ”sprida kunskap och information om vindkraft och stödja regionala initiativ av nationell betydelse”. Energimyndigheten fungerar som sammanhållande kraft i nätverket samt planerar och organiserar arbetet. Jag vet att de även har andra arbetsuppgifter, men obalansen är förödande.

Enligt min uppfattning är myndighetens roll och uppdrag i kraftig obalans och bör därför upphöra i sin nuvarande form. Vad Sverige behöver är en myndighet som behandlar alla energislag lika och ger förutsättningar för en rimlig bedömning av energimarknaden som helhet för oss ansvariga beslutsfattare i olika roller. Det kommer även att underlätta för investerare av ny energiproduktion att fatta kloka och rationella investeringsbeslut.

SVT,

Annonser

2013/05/19 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 kommentarer »

 1. Tack för denna insikt. Låt Energimyndigheten gå samma öde till mötes som Djurskyddsmyndigheten, vilket också var en grön våt dröm! mvh Leif Johansson, Göteborg

  Kommentar av Leif Johansson | 2013/05/19 | Svara

 2. Tack för stödet Leif, det värmer!
  Vi jobbar på för Sveriges bästa.

  Mvh Eva

  Kommentar av Flyborg | 2013/05/19 | Svara

  • Det är verkligen på tiden att någon politiker tar itu med den uppenbara brist på kompetens och objektivitet vi har sett beträffande Energimyndigheten sedan många år tillbaka. All heder för detta.

   Kommentar av Kjell Lingeblad | 2013/05/19 | Svara

 3. Tack Eva för denna info regering i o riksdag måste bromsa idag

  Kommentar av dan bakkman | 2013/05/19 | Svara

 4. Tack Eva för att du trotsar den ”döda hand” som länge förhindrat nästan all debatten om ”vindkraftsäventyret”, vilket verkar vara energimyndighetens främsta uppgift att driva. Framtidens energiförsörjning är en av de mest allvarliga ödesfrågorna, vi har inte råd att låta politisk prestige styra in oss på villovägar! MvH Robert Liljeson Sörmland.

  Kommentar av Robert Liljeson | 2013/05/19 | Svara

 5. Tack för alla positiva kommentarer. Vi kämpar på för en riktig energipolitik som är bra både för jobben, ekonmin och miljön.
  Allt stöd uppskattas mycket!

  Kommentar av Flyborg | 2013/05/19 | Svara

 6. Utmärkt Eva,
  Det framgår också med all önskvärd tydlighet i Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskotts fullständiga sågning av
  Vind-naseriet och Bedrägeriet med Nepotism och rubbet. Att det behöver saneras innan alla kassakistorna har tömts?
  Utan att en enda begriplig verifikation kan hittas! Det är bråttom! Det finns lämpliga experter, ”skadedjurs-sanerare”!

  MVH
  Benny

  Kommentar av saab96 | 2013/05/20 | Svara

 7. Äntligen någon i Folkpartiet som kan tala klartext – men jag förstår inte varför inte du Eva är med i riksdagsdebatterna om klimatet. Där finns i stället en kvinna, som jag inte kommer ihåg namnet på, som är ett eko av miljöpartiet och som vurmar för allt grönt inklusive vindkraften. Men det är kanske för att SD råkar ha en annan uppfattning?

  Och just i klimatdebatten, som i förlängningen egentligen är en fråga om energi, tror jag Folkppartiet skulle kunna muta in ett område som skulle kunna bli ett valvinnande koncept. Att inte MSM vill var objektiva i denna fråga betyder inte att folket ute i stugorna har samma uppfattning!

  Nä – ta klimatfrågan med ett skeptiskt förhållningssätt och tänk inte så förbaskat valtaktiskt genom att kamma MP medhårs- det är bara MP som tjänar på det! Syn också gärna vad herrar Rockström och Wijkman har på sin agenda!

  Kämpa på Eva!

  Bertil Forsberg

  Kommentar av Bertil Forsberg | 2013/05/20 | Svara

 8. Tack Eva,

  En stor eloge för att du bryter isen. Rädslan för samarbetet i Alliansen och för Miljöpartiet har tydligen gjort att ingen tidigare vågat föra fram att det idag saknas en energipolitik. Vindkraft är en ”symbol” som skadar den svenska naturen och skapar bråk mellan boende på landsorten. Allt fler kommer till insikt om att vindkraft sannolikt är den mest miljöförstörande energikällan, inte minst då den behöver reglerkraft. Det finns, som du så riktigt säger, mycket bättre förnybara alternativ för den som är kritisk till kärnkraft.
  Lycka till i ditt fortsatta arbete.

  Håkan Hallberg

  Kommentar av Håkan Hallberg | 2013/05/20 | Svara

 9. Tack Eva för denna insändare. Tyvärr förstår inte alla politiker hur fel det kan bli utav denna enorma felsattsningen av vindkraft. Miljöpartister och vänsterpartister tror att detta kommer leda till en förbättring av miljön. Svaret blir istället ”Miljöförstöring utav stora mått”.
  Tack än en gång Eva. Vi behöver fler politiker som dig.
  Mvh
  Tomas

  Kommentar av Tomas Hultkrantz | 2013/05/20 | Svara

 10. Mycket bra Eva, hoppas verkligen att många inte minst i riksdagen tar till sig dina synpunkter.

  Kommentar av Rune E | 2013/05/20 | Svara

 11. Tack Eva
  Äntligen ett ljus i denna mörka tunnel !!
  Urbaniserningspartien C och MP följer inte sin politik att bli av med folk på landsbygden.
  Vi sitter nu med ett hus som inte går att sälja på grund av vindkraftsetablering,att två äldre
  människor blir livegna är konsekvensen av denna politik vi är tyvärr inte ensamma.
  Vi är många som behöver dej och ditt parti.
  Du har mitt stöd.

  Erik

  Kommentar av Erik Johansson | 2013/05/20 | Svara

 12. Vindindustrin är sjukligt beroende av subventionerna, som de inte skyr några medel för att behålla.

  Kommentar av Carl-åke Lindsten | 2013/05/20 | Svara

 13. Jag håller med alla tidigare skribenter och hoppas att det får ett ordentligt genomslag i debatten. I förlängningen behövs också att lögnerna och överdrifterna om klimatet debatteras i riksdagen!

  Kommentar av Bert Thuresson | 2013/05/20 | Svara

 14. Stort tack Eva.
  Skönt att även politiker på riksplanet vågar svära i kyrkan. ( förutom SD som ändå ingen lyssnar på).
  Hoppas att Dina insikter kan sprida ljus över det mörker av okunskap som verkar råda i vår riksdag.
  Kejsaren är naken!
  Mvh Anders Nilsson

  Kommentar av Anders Nilsson | 2013/05/20 | Svara

 15. Hej Eva,
  Ditt inlägg i debatten träffade mitt i prick! Bra.

  Som (snart) drabbad skogsägare av en större vindkraftspark har jag engagerat mig kraftfullt mot vindkraft som energikälla.

  Sverige som nation riskerar mycket med den aningslösa och snudd på fanatiska antifossilpolitik som centerpartiet tycks få genomföra helt utan inblandning från andra klokare politiker.

  Jag tror att om vi bygger ut vindkraften så explosivt som industrin och centerpartiet vill med stöd från deras egen lobbymyndighet kommer enorma arealer av skyddsvärda miljöer gå till spillo och miljarder av subventioner exporteras ut ur landet.

  Så det är mycket glädjande att både FP och KD äntligen tagit bladet från munnen. Energifrågan kan bli en valfråga för många på landsbygden.

  Centern har övergett oss och den nya Stureplans centern förstår man sig inte på i stugorna.

  Om centern tar i från oss det vi har på landsbygden i form av miljö och naturupplevelser kommer även turismen drabbas mycket negativt.

  Vem kommer tycka att den vackra sjövägen in till Göteborg via Hake Fjord är något att uppleva om Göteborg Energi lyckas med sina planer?

  Stena är ju lite smartare, man placerar 100 tals verk i fd. tysta småländska skogar, i Göteborgs hamninlopp vågar man inte visa sina verk.
  Anders Hultman

  Kommentar av Anders Hultman | 2013/05/20 | Svara

 16. Ännu har jag inte sett någon tidning ta upp denna viktiga fråga på sina ledar-och debattsidor..Men eftersom den svenska journalistkåren till stor del står till vänster och i synnerhet sympatiserar med MP, är det nog bäst för dessa att hålla tyst.

  Kommentar av Kjell Lingeblad | 2013/05/20 | Svara

 17. Bra Eva! Verkligen på tiden att någon talar klarspråk baserat på fakta.

  Kommentar av Helge Andersson | 2013/05/20 | Svara

 18. Hej Eva,
  Klockren analys av dig! Det är helt uppenbart att energimyndigheten måste bredda sig eller grävas ner!

  Kommentar av lars berggren | 2013/05/20 | Svara

 19. Hej Eva.

  Det ”nationella målet” för vindkraftproduktion är 30 tWh/år (20 tWh/år landbaserad och 10 tWh/år havsbaserad). Vi har idag ca 15000 verk registrerade i databasen ”Vindbrukskollen”. Detta motsvarar en årsproduktion på mer än 100 tWh/år. Tillståndsansökningar fortsätter att strömma in. Kommuner avsätter idag markområden för vindkraftproduktion som beräknas överstiga 100 tWh/år. I detta läge vill energimyndigheten utöka arealen som faller inom ”riksintresset” för vindkraftproduktion???

  Tack Eva för att du vågar ifrågasätta en sådan myndighet.

  Kommentar av Knut-Erik Persson | 2013/05/20 | Svara

 20. Tack för en neutral beskrivning av rådande verklighet, given från en nivå med insikt om denna verklighet. Detta är en information man tacksamt tar emot bland alla ”färgade” och ”tillrättalagda” inlägg i vindkraftsfrågan, vilka är ”botten”, såvida denna inte redan har gått ur.
  Väntar med spänning på nästa klargörande.

  Kommentar av L.O.Johansson | 2013/05/21 | Svara

 21. Hej Eva,

  Intressant hur du först påpekar att kärnkraft självklart uppfyller alla krav (ekonomiskt och miljömässigt hållbart, samhällsnyttigt och inte minst konkurrenskraftigt) och sedan konstaterar att en utredning behövs kring detta. Blir lätt missvisande så. Särskilt när verkligheten talar emot kärnkraft ur ett miljömässigt, samhällsnyttigt och framförallt ekonomiskt perspektiv.

  Befintlig kärnkraft opererar till en billig peng, men nya reaktorer beräknas bli dyra (visserligen bristande benchmark då det inte byggs ny kärnkraft i Europa, men titta på UK strike price och kostnaderna i Finland, Frankrike). Som analytiker inom energibranschen jämför jag kostnader för ny kärnkraft med kostnader för ny bio och vind dagligen. Dessa är betydligt lägre. Varför ge onödiga dyra bidrag till kärnkraften (som dessutom inte är förnybar)?
  Tacksam för svar!

  Kommentar av Sven | 2013/09/30 | Svara

 22. Hej,Sven, och Knut Persson
  Det är en svår sits du har att jämföra BIO! och VIND? Med Kärn-kraft? Vad du egentligen menar med BIO är oklart? Knut tolkar Vind-verkens förträfflighet som han också blivit HYPNOTISERAD
  av en Vind.nasare? Vind är först och främst en naturlig sporadisk fläkt som ibland blåser till, åt ett & annat håll. Men om det stormar så snurrar ju turbinerna! Vind-verkens genom-
  snittliga effekt-tal i Sverige är ca 5% i snitt. Och som alla sporadiska inslag i energi-debatten så skiljer det sig mellan Södra och Norra Sverige. I norra Sverige har ju vi Vinter och frost under 6-8 månader av året! Då kopplas Vind-verken upp mot sina elektriska turbin-värmare, för att smälta is. Annars kan dom bli helt infrusna under vintern, denna El-energi som då förbrukas är större än vad Vind-verken själva kan producera, och importeras då. (BRUN-KOLS-EL-KRAFT)? De verkliga sanna E-ffekt-talen för de Norrländska Vind-verken är därför sämre än i Södra Sverige, och den importerade El-energin blir ju en El-förbrukning? Som ju alla el-element i Norrland är, en stor kostnad för att driva runt Vind-turbinerna! E-talet kan bli Negativt! Ett genomsnittligt E-tal för de Norrländska Vind-verken kan då ligga på Noll-Till enstaka procent? Fullständigt menings-lösa installationer. Som ju även Svenska Vetenskapsmän, beskriver Vind-verksamheten som ”meningslös”, och att pengarna kunde användas på ett bättre sätt? När det sedan gäller lönsamheten så är det ett enda enormt bedrägeri! Jag har under fyra år studerat Vind-nasare och dess verksamhet på så nära håll man kan komma de skygga och hemlighetsfulla bedragarna. Mark-ägare kan ha skrivit på arrende-kontrakt som skall ge ersättning efter det att; 20% E-tal, har passerats? När E-talen egentligen är 5%??? Sedan står det ingenting i de kontrakt som har kollats upp, om att det kostar en förmögenhet att riva, hugga upp, bila ner, och fragmentera, pulverisera och Deponera samt Sanera all mark, jord och spill, inklusive den GLYKOL som kan ha spridits i Norra Sverige, det dubbla! Inte nog med att Glykol väl är det giftigaste du kan sprida i en natur-miljö, och som kan förstöra all mark, natur, sjöar, växter, djur, fisk, EKO-system över stora avstånd i evighet?

  AV DETTA KAN VI I NORRLAND KONSTATERA ATT MARK-ÄGARNA FÖRMODLIGEN INTE KOMMER ATT FÅ EN KRONA I ERSÄTTNING FÖR SIN MARK UNDER DE 30-ÅRIGA ARRENDE-AVTALEN? DESSUTOM EFTER 30 ÅR UTAN ATT FÅ EN KRONA FÖR SIN SKOGS-MARK, INTE ENS 40-50% I UPPVUXEN TIMMER? MEN I STÄLLET TVINGAS STÅ FÖR SANERINGEN SOM I SNITT KOSTAR CA: 10 MILLIONER PER VIND-VERK, FÖR 100 VIND-VERKS-FARMEN, BLIR
  DET DÅ EN SUMMA PÅ EN MILLIARD KRONOR ATT BARA SANERA. SKOGS-BONDENS BARN-BARN KOMMER DÅ ATT
  FÅ LÄGGA UPP EN MILLIARD FÖR SANERINGEN?? DÅ DET INTE FINNS NÅGON SKOGS-BONDE SOM SITTER PÅ EN MILLIARD FÖR ATT STÄDA UPP EFTER VIND-NASARNA, SÅ BLIR DET FATTIG-KONKURS, KANSKE KOMMUNEN
  HAR NÅGRA MILLIARDER ÖVER ATT TÄCKA FÖRLUSTERNA MED? OM INTE BLIR DET JU LÄNET SOM TVINGAS BETALA? OM DOM DÅ HAR ETT TIO-TAL STÖRRE VIND-FARMAR, SÅ BLIR DET ALDRIG NÅGON SANERING ALLS?
  DET BLIR SOM I USA ATT VIND-VERKEN FÅR STÅ KVAR DÄR DOM STÅR OCH LÅNGSAMT ROSTA NER I S.K. ENORMA SKROT-SKOGAR, DÄR DET INTE GÅR ATT ENS PLOCKA BÄR UTAN RISK FÖR GIFTER OCH LIVSFARLIGA NEDFALL AV SKROT. ALLA VIND-OMRÅDEN STÅR DÄR SOM SKROT-STODER PÅ FÖRBJUDEN, GIFTIG MARK????
  JAG KAN FORTSÄTTA MED ATT SKRIVA EN BOK OM ALLA SKADOR OCH SJUKDOMAR SOM KONSTATERATS RUNT
  VIND-VERKEN ÖVER HELA VÄRLDEN, MEN DE VÄRSTA ÄR ATT BULLER-SKADORNA SLÅR HÅRDAST MOT HAVANDE
  KVINNOR OCH NY-FÖDDA SPÄD-BARN, SAMT RESULTERAR I BOKSTAVS-BARNS-SKADE-TYPER OCH HJÄRNSKADOR?
  STÖRNINGAR OCH BULLER-SKADOR KAN RISKERAS UPP TILL 30 SVENSKA MIL FRÅN VIND-VERKEN! SHIT!

  ALLT FÖRSTÖRT FÖR EVIGT? MÄÄNISKOR, DJUR NATUR OCH EKO-SYSTEMEN, BORTA I SEKLER? FÖR ALLTID?
  Folk flyttar ifrån vår mång-hundraåriga by i Norrland? Vind-nasarna sågar nu i stället ner
  Regn-skogarna i Syd och Mellan-Amerika? JORDENS LUNGOR OCH VÅR ÖVERLEVNAD? ALLT SKALL BLI
  TILL PALM-OLJA, SOM BLIR TILL CHOKLAD OCH KLADD-KAKOR, FÖR MILLIARDER, VÄL BEKOMME!

  MENINGEN ÄR ALLTSÅ ATT ”VI SKALL ÄTA UPP” LIVETS KÄLLOR? DEN FRISKA LUFTEN? ETT MINNE BLOTT?
  MEN VI SOMNAR IN, I EN BEHAGLIG KÄNSLA, MED MAGEN FULL AV KLADD-KAKA? TACK ALLA VIND-NASARE!
  INFÖR VÅR HERRES HERDE, HAR NI NU MYCKET ATT REDOVISA FÖR; HERRAR VIND-NASARE!
  BEVARE OSS VÄL!

  Kommentar av saab96 | 2013/11/20 | Svara

 23. Till Sven och Knut Erik
  Eftersom Ni skriver om fantasi-effekter och gör kostnads-jämförelser som ”de blinde slåss”,
  så undrar jag varför? Ni måste förstå att vi andra är både ärliga och sanna i de uppgifter
  och frågor som vi har? Att Ni är Vind-nasare båda två är bara ett förmodande jag har, men berätta hur Ni räknar! Sven du skriver att kostnaderna för BIO och VIND är lägre än för Kärn-
  kraften? Det är ju självklart? Då det i jämförelse med Kärn-kraftens stora betydelse och levererade El-effekt, inte går att jämföra i samma universum en gång? Vind och BIO är inte ens jämförbara sins-emellan? Vind är ju enligt all verklig kunskap och erfarenhet helt meningslös, i dag. Ett enda bedrägeri för att Vindens behov av en 20-faldig regleringskraft huvudsakligen är ämnad för att KOLKRAFTVERKEN skall ges större MARKNADS-ANDELAR! Dvs ett ENORMT MILJÖ-BEDRÄGERI!Det är det inte bara jag som ”TYCKER”, utan även KVA! Som anser!

  BIO-energi är däremot ett sätt att ta tillvara på vad naturen ger, vanligtvis. Men det kan
  göras på ett otal sätt men med en uttalad verklig Miljö och Klimat-nytta. Vinden är inte värd att nämnas i samma uppslagsverk en gång? Inte som den i dag presenteras och marknadsförs!
  Att få till ett Miljö-och Klimat-smart BIO-bränsle, är en lov-värd forskning och utveckling.
  Och det finns lösningar, Volvo har alltid visat upp stort intresse, med fordon som passar.

  GREJEN MED VIND-FARMARNA TYCKS DESSUTOM VARA ATT FÅ SKOJA TILL SIG MER UTSLÄPPS-RÄTTIGHETER?
  OCH ATT DET ÄR FULLSTÄNDIGT VANSINNIGT ATT BYGGA SKADLIGA OCH LIVSFARLIGA MASKINER I NATUREN?
  KOPPLINGEN TILL KOL-KRAFTEN ÄR EN MILJÖ-KATASTROF! ELLER VAD SÄGER NI? Sven och Knut Erik?

  KÄRNKRAFTVERKEN ÄR VÅR FRAMTID! FÖR SIN TRYGGA ENERGI-FÖRSÖRJNING, SÄKERHET OCH KAPACITET.

  VI ÄR INTE JAPAN!
  ATT STÄLLA KÄRNKRAFTVERK ÖVER ETT JORDBÄVNINGS-EPICENTRUM MED TSUNAMI-FÖLJD, ÄR OFÖRLÅTLIGT!

  Kommentar av saab96 | 2013/11/20 | Svara


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: